Min kirke: Sys Bjerre

Som barn skrev Sys Bjerre aftenbønner til sine tøjdyr. På tærsklen til voksenlivet har den 33-årige sangerinde genfundet glæde ved kirkerummet, der for hende både kan være en fysisk bygning og en sindstilstand med plads til ro og store tanker Læs hele artiklen her.